ศักยภาพของโรงพยาบาลคริสเตียน ศูนย์คริสเตียนสังขละบุรี

“ยิ่งกว่าการให้บริการรักษาพยาบาล ยังมุ่งมั่นพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และวิจัยทางการแพทย์”

โรงพยาบาลคริสเตียน ศูนย์คริสเตียนสังขละบุรี เปิดให้บริการด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายสาขา ทั้งแพทย์ประจำ
และเเพทย์ที่ปรึกษา 
ภายใต้ความร่วมมือ (MOU) ทางแพทยศาสตร์ศึกษากับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
โดยมีแพทย์ระดับอาจารย์แพทย์ร่วมสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกและเเพทย์อื่่นๆ
 

  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
  โรงพยาบาลคริสเตียน ศูนย์ศริสเตียน สังขละบุรี 

  แพ็กเกจและโปรโมชั่น 
  โรงพยาบาลคริสเตียน ศูนย์ศริสเตียน สังขละบุรี                                                                                                                     

 
       

 


                                              
 

 


 
ประเภทของข่าวสารหรือบทความ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลคริสเตียน สังขละบุรี
1 ทดสอบ
25/3/2565 11:54:00
เจ้าหน้าที่ IT